เรารักในหลวง

posted on 26 Apr 2010 00:01 by manblack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรารักในหลวง

 

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทยมาเป็นเวลานาน

พระองค์ทรงพัฒนาทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นทุกข์

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชั่วกาลนาน

พระองค์ไม่เคยทรงตรัสว่าพระองค์เหนื่อยเพราะเพื่อประชานาราษฎร์ของพระองค์

หกสิบปีแห่งการทรงงาน หกสิบปีแห่งการพัฒนา หกสิบปีแห่งความทุกข์และ หกสิบปีแห่งความสุข

สุขใครใดเล่าเท่าสุขใจ

สุขกายใดเล่าเท่าสุขลูก

 

 

แต่ตอนนี้

.

.

.

.

สิ่งที่พวก นปช. ทำนั้น เกินไปหรือป่าว

เพื่อนักโทษแค่คนเดียว พวก นปช.ทำได้เยี่ยงนี้

.

.

.

พวกท่านเคยคิดหรือป่าวว่า

แผ่นดินที่ท่านเหยียบ

แผ่นดินที่ท่านอาศัย

แผ่นดินที่ปลูกข้าวไว้ให้พวกท่านกิน

แผ่นดินรูปขวาน

แผ่นดินรูปหัวช้าง

แผ่นดินแผ่นนี้ได้มาเยี่ยงไร

.

.

หากท่านยังเป็นคนไทยขอให้ท่านปลีกตัวออกห่าง

จากพวกสัมปเวสีที่โหยหาความสุขอยู่บนเวทีนั้นเสียเถิด

.

.

ทำไมเล่าในเมื่อท่านก็ไม่ได้มีเขาไม่ได้มีเชือกเจาะจมูก

แต่ท่านยังให้เค้าจูงจมูกไปไหนมาไหน

ให้กินอะไรท่านก็อ้าปากรับ

แล้วทำไมท่านไม่คิดเองว่าสิ่งนี้ฉันไม่กินสิ่งนั้นฉันไม่ชอบ

จิตใจของพวกท่านก็ไม่ได้ไร้ซึ่งจรรยาบรรณของความเป็นมนุษย์

.

.

หรือหากแต่ว่าตอนนี้พันธุกรรมของพวกท่านเปลี่ยนไปแล้วอย่างน่าอนาถ

โดยการประพรมน้ำลายจากสัมปเวสีเหล่านั้น

.

.

พวกท่านนั่งอยู่ ณ ที่นั่นเคยคิดบ้างไหมว่า

ฉันมาที่นี่ทำไม ในเมื่อบ้านฉันก็มีอยู%

Comment

Comment:

Tweet

เขียนตั้งเยอะหายไปไหนหมดแล้วอะtongue

#1 By MaN iN BlaCk on 2010-04-26 00:37